20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyło się otwarcie Stadionu JUVENIA

W sobotę 8 września br. odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania stadionu lekkoatletycznego „JUVENIA” Przemyśl. Przybyłych na uroczystość powitał Robert Rybak Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych w Przemyślu gospodarz obiektu. Oficjalnego otwarcia w obecności Radnych Rady Miejskiej i zaproszonych gości dokonał Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla. W wydarzeniu udział wzięli również Posłowie na Sejm RP Marek Rząsa i Piotr Tomański. Była to również okazja do pierwszych zawodów lekkoatletycznych z udziałem młodych zawodników z terenu całego województwa. Pierwszych startujących osobiście medalami dekorował Prezydent Przemyśla.

Przekazanie placu budowy miało miejsce 3 sierpnia ub. prace budowlane zakończyły się 15 maja br. Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych to kwota 7 117 158,89 zł brutto, w tym: dofinansowanie z  Ministerstwa Sporu i Turystyki ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  w kwocie 3 000 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 4 117 158,89 zł. Wykonawcą prac była Firma TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Przebudowa obiektu sportowego polegała na wykonaniu:

1. Boiska do piłki nożnej o wymiarach: 105,00×69,00 m=7245,00 m2 z systemem drenaży i nawierzchnią z trawy naturalnej z rolki gr. 2,5 cm (w obrębie pól bramkowych 2x18,32x5,50m darń o gr. 5 cm), przewidzianej dla boisk niepodgrzewanych oraz dwóch bramek do piłki nożnej o wym. 7,32×2,44 m (profesjonalne)

2. Bieżni, skoczni i rzutni, bieżni 400 m sześciotorowej wokół płyty boiska do gry w piłkę nożną, na okrężnej z krawężnikiem wewnętrznym i  ośmiotorowej na prostej. Nawierzchnia syntetyczna bieżni, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych o pow. 7161,00 m2 z prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej gr. min.13 mm na podbudowie z asfaltobetonu z pogrubieniem do min. 20 mm dla skoku w wzwyż, o tyczce, w dal i trójskoku (119,57 m2), oraz do min. 25 mm pow. dna rowu biegu z przeszkodami (13,40 m2)
Urządzeń lekkoatletycznych z wyposażeniem tj.:

- rowu z wodą do biegu z przeszkodami z barierą o regulowanej wysokości – szt.1,
- skoczni do skoku wzwyż o nawierzchni kauczukowej i konstrukcji podbudowy jak bieżnia – szt.1,
- skoczni do skoku o tyczce o nawierzchni kauczukowej i konstrukcji podbudowy  jak bieżnia – szt.2,
- skoczni do skoku w dal i trójskoku o nawierzchni kauczukowej i konstrukcji podbudowy jak bieżnia – szt.2,
- rzutni do pchnięcia kulą – szt. 1,
- rzutni do rzutu dyskiem i młotem,
- rozbiegu i rzutni do rzutu oszczepem o nawierzchni kauczukowej i konstrukcji podbudowy jak bieżnia, Ponadto zakupiono  wyposażenie i osprzęt z certyfikatem IAAF wg załącznika do poz. 137 przedmiaru robót.

3. Przebudowie trybun od strony wschodniej niezadaszonych, wylewanych - zbrojonych z montowanymi na stopniach siedziskami z tworzywa sztucznego

4. Parkingu z wjazdem od strony południowo – zachodniej kompleksu z miejscami parkingowymi 22 dla samochodów osobowych, 2 dla autokarów i 3 dla samochodów dużych, pow. 1369,50 m2
Nawierzchnia parkingu, oraz zjazdy – kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z chudego betonu gr. 20 cm..

5. Chodników i placów z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego, pow. 2595,00 m2.

6. Zieleni zorganizowanej, niska trawa o pow. 8242,00 m2|

7. Remoncie bramy wjazdowej - kasy: remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana obróbek blacharskich, wymiana bramy stalowej dwuskrzydłowej i dwóch furtek wejściowych.

8. Ogrodzeniu stalowym obiektu z paneli wys. 1.5 m + cokół 0.3 m o dł. 574,00 m, oraz dwie bramy szer. 3,00 m i dwie furtki szer. 1,00 m o wys. 1.80 m.
Ogrodzeniu stalowym bieżni wokół płyty boiska z paneli wys. 1,10 m o dł. 486,00 m, oraz dwie bramy szer. 3,00 m i cztery furtki szer. 1,00 m o wys. 1,10 m.

9. Przebudowie oświetlenia zewnętrznego – oświetlenie płyty głównej i parkingu oraz kanalizacja do kaset zasilających.

10. Przebudowie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych:
- kanalizacji deszczowej z parkingu przy ul. Żołnierzy I Armii W.P.,
- przyłącza kanalizacyjnego w ul. Zamenhofa,
- wymianie instalacji – przyłącza w ul. Dworskiego,
- wymianie istniejącego przyłącza kanalizacyjnego w ul. Dworskiego,
- przebudowie kanalizacji na terenie stadionu,
- przebudowie wodociągu na terenie stadionu.

11. Usunięciu drzew z terenu projektowanego zjazdu ul. Żołnierzy I Armii W.P., jesion wyniosły o obwodzie 294,00 i 214,00 cm i olcha czarna o obwodzie 25 cm, oraz frezowanie pni.

12. Nasadzeniu 9 szt. drzew liściastych o min. obwodzie pnia 16 cm (proponowane gatunki: lipa, grab, kolumnowy, dąb kolumnowy) w obrębie działki ( terenu inwestycji) w miejscu wskazanym przez Inwestora.

13. Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zrealizowanego obiektu.

14. Wykonaniu i montażu tablicy z informacją o fakcie dofinansowania realizacji obiektu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

JPGOdbyło się otwarcie Stadionu JUVENIA

JPGOdbyło się otwarcie Stadionu JUVENIA

JPGOdbyło się otwarcie Stadionu JUVENIA

JPGOdbyło się otwarcie Stadionu JUVENIA

JPGOdbyło się otwarcie Stadionu JUVENIA

JPGOdbyło się otwarcie Stadionu JUVENIA

JPGOdbyło się otwarcie Stadionu JUVENIA

JPGOdbyło się otwarcie Stadionu JUVENIA

JPGOdbyło się otwarcie Stadionu JUVENIA

JPGOdbyło się otwarcie Stadionu JUVENIA

JPGOdbyło się otwarcie Stadionu JUVENIA

JPGOdbyło się otwarcie Stadionu JUVENIA

JPGOdbyło się otwarcie Stadionu JUVENIA

JPGOdbyło się otwarcie Stadionu JUVENIA

Opublikował:  | Data publikacji: 10-09-2012 08:22
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:14