10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych:

  • nr 16 w budynku przy Wybrzeżu Marszałka Józefa Piłsudskiego 3,
  • nr 3 w budynku przy ul. Stefana Okrzei 17, oraz
  • nr 3 w budynku przy ul. Henryka Wieniawskiego 8,

usytuowanych odpowiednio na działkach nr  1107 i nr 1109 (podwórze) obie w obrębie nr 207, nr 1017 oraz nr 1459 i nr 1458/1 (podwórze) wszystkie w obrębie nr 205.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 19 października 2012 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 07-09-2012 09:08
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-10-2012 11:31