2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanej, w której przeznaczony został do sprzedaży w trybie przetargu nieorganiczonego, położonej przy ul. Grottgera 3

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony wykaz nieruchomości, w której udział stanowiący własność Gminy Miejskiej Przemyśl, wynoszący 17/20 niewydzielonych części w działce nr 1623/2 o powierzchni 0,0713 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00069172/7, położonej przy ul. Artura Grottgera 3 w Przemyślu, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, przeznaczony został do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu udziału w ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 15 października 2012 r.

DOTWykaz

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl