16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanej, w której przeznaczony został do sprzedaży w trybie przetargu nieorganiczonego, położonej przy ul. Grottgera 3

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony wykaz nieruchomości, w której udział stanowiący własność Gminy Miejskiej Przemyśl, wynoszący 17/20 niewydzielonych części w działce nr 1623/2 o powierzchni 0,0713 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00069172/7, położonej przy ul. Artura Grottgera 3 w Przemyślu, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, przeznaczony został do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu udziału w ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 15 października 2012 r.

DOTWykaz

Opublikował:  | Data publikacji: 03-09-2012 13:32
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-10-2012 11:31