XXXIII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2012 r. (czwartek), o godz. 9.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 28 czerwca 2012 r. i 6 sierpnia 2012 r.
3. Sprawozdanie z postępu prac związanych z budową obwodnicy miasta Przemyśla.
4. Wystąpienia przedstawicieli zarządów osiedli.
5. Informacja Prezydenta Miasta Przemyśla o funkcjonowaniu spółek miejskich za 2011 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla” – proj. nr 197/2012.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r. – proj. nr: 198/2012, 199/2012, 200/2012, 201/2012, 206/2012, 207/2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 204/2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl służebnością przesyłu – proj. nr 196/2012.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Przemyśla – proj. nr 194/2012.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 166/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Przemyślu – proj. nr 205/2012.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Przemyśl, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów – proj. nr 202/2012.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2012 r. – proj. nr 203/2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o przyjęciu do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Przemyśl, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Przemyślu ul. Bakończycka 1 – proj. nr 187/2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego przystąpienia wspólnie z innymi gminami do realizacji zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami – proj. nr 208/2012.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla – proj. nr 188/2012.
17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za I i II kwartał 2012 r.
18. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za okres od dnia 1 marca
2012 r. do 30 czerwca 2012 r.
19. Wystąpienia radnych.
20. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
21. Zakończenie obrad.
 

Opublikował(a):  Data publikacji: 23-08-2012 15:46 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-02-2013 11:15

Na skróty