10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego, położonej przy ul. Piastowskiej

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w celu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej jako działki o nr 41/1 o pow. 1,0499 ha, objęta księgą wieczystą Nr PR1P/00069150/7, nr 46 o pow. 0,0084 ha, nr 47 o pow. 0,0191 ha, nr 168 o pow. 0,8709 ha i nr 173/1 o pow. 4,3587 ha, objęte księgą wieczystą Nr PR1P/00084596/6, położonej obrębie 211 m. Przemyśla przy ul. Piastowskiej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 4 października 2012 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 23-08-2012 11:02
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 12-10-2012 14:07