13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieorganiczonego, położonej przy ul. Kard. Wyszyńskiego

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonej jako działka nr 1244/2 o powierzchni 0,0670 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, niezabudowanej, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00063463/2, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przemyślu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 4 października 2012 r.

DOTWykaz (34,50KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 23-08-2012 10:59
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 12-10-2012 14:07