13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, położonych przy ul. Pasteura

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20 zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych przy ul. Ludwika Pasteura w obrębie 210 m. Przemyśla, przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych, oznaczonych jako:

1) działka nr 30/2 o powierzchni 0,0982 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00066063/9, wraz z udziałem wynoszącym 1/3 niewydzielonych części w działce nr 30/1 o powierzchni 0,1025 ha objętej KW nr PR1P/00102564/6,

2) działka nr 30/4 o powierzchni 0,1251 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00066063/9, wraz z udziałem wynoszącym 1/3 niewydzielonych części w działce nr 30/1 o powierzchni 0,1025 ha objętej KW nr PR1P/00102564/6.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 3 października 2012 r.

DOTWykazy

Opublikował:  | Data publikacji: 22-08-2012 13:18
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 12-10-2012 14:07