-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla  informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości położonych w Przemyślu, stanowiących własność, współwłasność oraz będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do dzierżawy.

Opublikował:  | Data publikacji: 21-08-2012 15:21
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 12-10-2012 14:07