4 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Programy profilaktyczne realizowane przez Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu

Działania profilaktyczne realizowane
przez

Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Programy adresowane do uczniów klas IV, V, VI:

 

 • „Moje wartości” -  zajęcia warsztatowe. Scenariusz zajęć rekomendowany przez PARPA.

 

 • „Złość, agresja, przemoc” -  zajęcia warsztatowe.

 

 • Spotkania profilaktyczne z rodzicami: zapobieganie uzależnieniu (wskazanie na czynniki chroniące w rodzinie) z uwzględnieniem okresu rozwojowego dziecka, rozpoznawanie objawów użycia substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, środki zastępcze), a także zagrożenia związane z nieostrożnym korzystaniem
  z Internetu (uzależnienie od komputera, Internetu, cyberprzemoc itp.).

 

 • Szkolenia dla rad pedagogicznych: substancje psychoaktywne (rodzaje, objawy użycia, sposoby reagowania wobec osoby będącej pod wpływem, jak postępować wobec osoby uzależnionej), cyberprzemoc i uzależnienie od mass mediów (komputer, TV, Internet) , przemoc i agresja w szkole.

 

GIMNAZJUM

 

 • „Moje wartości” -  zajęcia warsztatowe. Scenariusz zajęć rekomendowany przez PARPA.

 

 • „Fakty  mity o alkoholu” -  zajęcia warsztatowe. Scenariusz zajęć rekomendowany przez PARPA.

 

 • „Nie pije bo tak” -  zajęcia warsztatowe. Scenariusz zajęć rekomendowany przez PARPA.

 

 • „Złość, agresja, przemoc” – zajęcia warsztatowe.

 

 • „Przemoc i agresja” –zajęcia warsztatowe.

 

 • Spotkania profilaktyczne z rodzicami: zapobieganie uzależnieniu (wskazanie na czynniki chroniące w rodzinie) z uwzględnieniem okresu rozwojowego dziecka, rozpoznawanie objawów użycia substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, środki zastępcze), a także zagrożenia związane z nieostrożnym korzystaniem
  z Internetu (uzależnienie od komputera, Internetu, cyberprzemoc itp.).

 

 • Szkolenia dla rad pedagogicznych: substancje psychoaktywne (rodzaje, objawy użycia, sposoby reagowania wobec osoby będącej pod wpływem, jak postępować wobec osoby uzależnionej), cyberprzemoc i uzależnienie od mass mediów (komputer, TV, Internet) , przemoc i agresja w szkole.

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
 

 • „Fakty  mity o alkoholu”. Zajęcia warsztatowe. Scenariusz zajęć  PARPA.

 

 • „Nie pije bo tak”. Zajęcia warsztatowe. Scenariusz zajęć  PARPA.

 

 • „Przemoc i agresja” – zajęcia warsztatowe..

 

 • „Alkohol i kierowca” – program psychoedukacyjny.

 

 • Spotkania profilaktyczne z rodzicami: zapobieganie uzależnieniu (wskazanie na czynniki chroniące w rodzinie) z uwzględnieniem okresu rozwojowego dziecka, rozpoznawanie objawów użycia substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, środki zastępcze), a także zagrożenia związane z nieostrożnym korzystaniem
  z Internetu (uzależnienie od komputera, Internetu, cyberprzemoc itp.).

 

 • Szkolenia dla rad pedagogicznych: substancje psychoaktywne (rodzaje, objawy użycia, sposoby reagowania wobec osoby będącej pod wpływem, jak postępować wobec osoby uzależnionej), cyberprzemoc i uzależnienie od mass mediów (komputer, TV, Internet) , przemoc i agresja w szkole.

 

Ponad to prowadzimy szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców w Świetlicach oraz opiekunów dzieci na koloniach w zakresie realizacji zajęć profilaktycznych.

 

Powyższe działania realizuje pedagog-profilaktyk Małgorzata Mróz
 pracownik Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

Opublikował:  | Data publikacji: 21-08-2012 09:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 12-03-2013 10:35