2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozpoczynamy prace nad programem współpracy na rok 2013

Informujemy o rozpoczęciu prac nad projektem programu współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2013.

 

Wobec powyższego zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych do zgłaszania wszelkich propozycji i uwag do projektu programu współpracy na rok 2013. 
Podstawą prac nad projektem jest obecnie obowiązujący program współpracy na rok 2012.

Wszelkie propozycje proszę zgłaszać do 7 września 2012 r. na adres: Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Urząd Miejski w Przemyślu, ul. Ratuszowa 10 A, 37-700 Przemyślu lub drogą elektroniczną:

Wszystkie zebrane propozycje zostaną następnie przekazane do wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w celu zaopiniowania.
Z kolei Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych przygotuje projekt programu współpracy, który zostanie poddany konsultacjom w sposób określony w uchwale Nr 186/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010 r.

Informacje nt. konsultacji oraz ich wyniki zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.przemysl.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/konsultacje oraz będą dostępne na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1.

 
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl