10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, położonej przy ul. Batorego

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1252/6 o powierzchni 0,5817 ha w obrębie 214 m. Przemyśla, przy ul. Batorego, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00082494/7, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej w częściach niewydzielonych na rzecz posiadacza garażu nr 1.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 27 września 2012 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 16-08-2012 09:48
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 03-10-2012 12:39