13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ustanowiono Pełnomocnika Prezydenta Miasta Przemyśla ds. Organizacji Pozarządowych

Uprzejmie informuję, iż Zarządzeniem  Nr  202/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2012 r. zostałem ustanowiony Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.

Do moich zadań należy m.in. organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami pozarządowymi; koordynowanie działań jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi; przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu i zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy i ich realizacji; opracowywanie sprawozdań z realizacji programu współpracy oraz koordynacja prac wspólnych zespołów ds. współpracy; udzielanie bezpłatnych porad prawnych i konsultacji organizacjom w zakresie ich działalności; sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami, z wyjątkiem stowarzyszeń kultury fizycznej; prowadzenie ewidencji stowarzyszeń i fundacji, z wyjątkiem stowarzyszeń kultury fizycznej.

Jako urzędnik odpowiedzialny za współpracę z sektorem pozarządowym pragnę przyczynić się zarówno do poszerzenia i ugruntowania już istniejących rozwiązań, jak i wyznaczania nowych kierunków działań.  

Robert Gawlik

 

Kontakt:

ul. Ratuszowa 10 A, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678-40-10; e-mail:


 

Opublikował:  | Data publikacji: 14-08-2012 14:57
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-05-2014 13:43