10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, położonej przy ul. Św. Józefa

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl,  objętej KW Nr PR1P/00053177/7, położonej w obrębie 205 m. Przemyśla przy ul. Św. Józefa, oznaczonej jako działka nr 1670/2 o pow. 0,0404 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 24 września 2012 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 14-08-2012 14:21
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 03-10-2012 12:39