-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.


W dniu 3 lipca 2012r. zakończyła się realizacja projektu „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Celem projektu było kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach Przemyskiej Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.


Zakres rzeczowy projektu obejmował:
• budowę drogi dojazdowej od ul. Bakończyckiej do ul. Pustej
• budowę drogi publicznej od ul. Pustej do ul. Stwowej
• budowę drogi wewnętrznej od ul. Pustej do ul. Ułańskiej i dalej do ul. Słowackiego
• budowę sieci kanalizacyjnej
• budowę sieci wodociągowej
• meliorację przedmiotowego terenu.


Wartość całkowita: 20 470 578,19 zł
Dofinansowanie w ramach RPO WP: 16 648 613,56 zł


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.


Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

Opublikował:  | Data publikacji: 10-08-2012 13:59
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:14