Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Do zadań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

 

  • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
  • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
  • Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
  • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
  • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
  • dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,
  • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

 

Zadania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego realizowane są następująco:

 

  • w godzinach pracy urzędu tj.: we wtorki od godz. 8:00 – 16:00, a w pozostałe dni tygodnia od 7:30 do 15:30

dyżur pełniony jest w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,

ul. Katedralna 5,

nr tel./fax: 16 678 64 34; nr tel. 16 675 21 14;

e-mail: ,

 

poza godzinami pracy urzędu:

 

  • dyżur pełniony jest w Straży Miejskiej w Przemyślu

ul. Sportowa 8,

nr tel. 16 675 12 40; nr tel./fax: 16 676 70 70;

e-mail: czk@um.przemysl.pl,

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 09-08-2012 14:22 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 20-08-2012 09:50

Na skróty