8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. E. Romera, w której udział przeznaczony został do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości, w której udział stanowiący własność Gminy Miejskiej Przemyśl, wynoszący ½ niewydzielonych części w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 421 o pow. 0,0320 ha i nr 423 o pow. 0,0260 ha w obr. 202 m. Przemyśla, objętej KW Nr PR1P/00020408/6, położonej przy ul. Eugeniusza Romera w Przemyślu, przeznaczony został do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu udziału w ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 20 września 2012 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 09-08-2012 13:54
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 03-10-2012 12:39