12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, położonej przy ul. Okrzei.

O G Ł O S Z E N I E

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00010936/3,  oznaczonej jako działka nr 1965/2 o powierzchni 0,0222 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Okrzei.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) upływa w dniu 20 września 2012 r.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 09-08-2012 13:48
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 03-10-2012 12:39