13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości, położonej przy ul. Wieniawskiego, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz posiadacza garażu nr 9.

O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 205 m. Przemyśla, przy ul. Wieniawskiego, oznaczonej jako działka nr 1448 o powierzchni 0,0224 ha objęta księgą wieczystą Nr PR1P/00059819/2, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, na rzecz posiadacza garażu nr 9.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) upływa w dniu 20 września 2012 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 09-08-2012 13:23
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 03-10-2012 12:39