Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Rosłońskiego, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 206 m. Przemyśla przy ul. Rosłońskiego, oznaczonej jako działka nr 22/2 o pow. 0,0224 ha, objęta KW Nr PR1P/00087332/9 i działka nr 23/2 o pow. 0,0603 ha, objęta KW Nr PR1P/00090525/3, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) upływa w dniu 14 września 2012 r.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 07-08-2012 11:10 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 18-09-2012 14:35

Na skróty