Konkurs - Szlak Podkarpackiego Jadła i Wina

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna rozpoczęła I edycję konkursu turystycznego pt. „Szlak Podkarpackiego Jadła i Wina”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie podmiotów gospodarczych branży turystycznej i około turystycznej, działających na terenie województwa podkarpackiego oraz przeprowadzenie certyfikacji podmiotów świadczących usługi kulinarno-gastronomiczne na najwyższym poziomie, w których to turysta ma możliwość posmakować podkarpackiego jadła i wina.

Konkurs składa się z 3 etapów:  

Etap I konkursu, trwający od 1 maja do 31 sierpnia 2012r. - jest to nabór zgłoszeń do certyfikacji w następujących kategoriach:  

I. Obiekt noclegowy oferujący „smaczne jadło” :

II. Impreza promująca „smaczne jadło”

III. Obiekt gastronomiczny oferujący „smaczne jadło”

IV. Inne (np. winnice)

W  I  etapie zgłaszanie propozycji podmiotów odbywa się za pomocą:

- kart zgłoszenia przesyłanych na adres: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Szopena 51 pok. 302, 35-959 Rzeszów

- karta zgłoszenia zamieszczona jest  na stronie: www.podkarpackie.travel

Etap II, trwający od 1 września do 30 września 2012 r.- następuje weryfikacja zgłoszeń m.in. na podstawie rekonesansu w terenie, przygotowanie listy certyfikowanych obiektów i  wydarzeń.

Etap III od 1 wrzesień do 3 października 2012 r.- ogłoszenie wyników, wręczenie certyfikatów na uroczystej Gali Finałowej Konkursu.

W ramach konkursu PROT przewiduje m.in. wydanie mapy turystycznej
z certyfikowanymi miejscami, a także przewodnika turystycznego z dokładnymi opisami oraz stworzenie strony www na portalu podkarpackie.travel.

Dodatkowo wyróżnione podmioty zostaną włączone w działania promocyjne obejmujące m.in. reklamę w wydawnictwach PROT oraz informacje na stronie internetowej www.podkarpackie.travel .Wyniki zostaną ogłoszone m.in. na stronach Organizatorów oraz w lokalnych i regionalnych mediach.

 

Więcej informacji:

www.podkarpackie.travel  

Opublikował(a):  Data publikacji: 07-08-2012 10:12 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 10-07-2013 09:01

Na skróty