13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zakończenie projektu realizowanego przez przemyski PARR

Projekt „Postaw na własny biznes” szansą na własną działalność gospodarczą

W dniu 31 lipca br. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Postaw na własny biznes” realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w okresie od 01.04.2010 do 31.07.2012 r. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki na  lata 2007-2013, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Wartość projektu:  5 678 979,84 PLN 

Celem projektu była promocja przedsiębiorczości oraz przysłużenie się do wzrostu poziomu zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw. Projekt wyszedł naprzeciw oczekiwaniom osób, które szukały możliwości samozatrudnienia, miały dobry pomysł, a nie miały wystarczających zasobów finansowych. Przewidziane w projekcie działania wspomagały przedsiębiorcę w momencie zakładania firmy, jak  i  w początkowym okresie jej funkcjonowania.

Projekt zakładał przeszkolenie i udzielenie doradztwa indywidualnego 123 osobom, spośród których 98 otrzymały wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcie w postaci dotacji pomostowej przez okres 6 m-cy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przedłużona dotacja pomostowa na kolejne 6 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej została przyznana 22 osobom.

W Konferencji udział wzięli Beneficjenci, którzy w ramach projektu założyli działalność gospodarczą, przedstawiciele samorządu miasta Przemyśla w osobie Wojciecha Błachowicza Zastępcy Prezydenta Miasta oraz Marka Kudły Wicestarosty powiatu przemyskiego oraz dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Pan Konrad Fijołek. Ze swoimi wystąpieniem do zebranych zwrócił się również Poseł na Sejm RP Marek Rząsa.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 02-08-2012 12:09
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:14