Wnioski i przyznanie stypendium twórczego

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, iż wzorem lat ubiegłych można składać wnioski o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Przemyśla.

Zgodnie z regulaminem, w którym Uchwałą Nr 155/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu  zostały wprowadzone niewielkie zmiany, Stypendium przyznawane jest osobom zajmującym się twórczością artystyczną na terenie miasta Przemyśla.

Szczegółowe informacje na temat Stypendium Twórczego oraz regulamin przyznawania można uzyskać na stronie www.przemysl.pl  oraz bezpośrednio w Wydziale Kultury (Rynek 1, pok. 32 tel. 16 678-31-70). Wnioski w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Stypendium Twórcze” należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej  Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (parter) do 15 września br.     

Opublikował(a):  Data publikacji: 01-08-2012 13:55 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-02-2013 11:13

Na skróty