Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony wykaz przeznaczonego do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych nr 20 i nr 28 w budynku przy ul. Kopernika 26, nr 19 w budynku przy ul. Słowackiego 47, oraz nr 11 w budynku przy ul. Kopernika 24, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 285 i nr 281 – stanowiącej podwórko obie w obr. 207, nr 1006 i nr 1005 – stanowiącej podwórko obie w obr. 207, oraz nr 276 w obr. 207.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 11.09.2012 r.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 31-07-2012 10:02 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 03-10-2012 12:39

Na skróty