16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych:nr 39 w budynku przy ul. Biskupa Jakuba Glazera 40, nr 15 w budynku przy ul. Biskupa Jakuba Glazera 34 oraz nr 17 w budynku przy ul. Henryka Wieniawskiego 7, usytuowanych odpowiednio na działkach nr  794, nr 799 oraz 1452 i nr 1450, nr 1451, nr 1474 (podwórze) wszystkie w obrębie 205.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 11 września 2012 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 31-07-2012 09:10
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 03-10-2012 12:39