7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PODPISANO UMOWĘ NA PRZEBUDOWĘ JAZU

W ubiegłą środę tj. 18 lipca br. pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu a Konsorcjum Firm: Budimex S.A. w Warszawie oraz Ferrovial Agroman S.A w Hiszpanii podpisana została umowa na realizację inwestycji pn. “Przebudowa jazu piętrzącego w km 168+850 rzeki San w Przemyślu na przepławkę dla ryb" - wartość umowy - 21 800 000 zł.

Projekt finansowany jest z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego  - wartość dofinansowania to 25 433 424 zł, które obejmuje:

  • samo wykonanie przebudowy jazu - roboty budowlane (21 800 000)
  • monitoring naukowy – wymóg 5 lat od zakończenia inwestycji
  • nadzór nad inwestycją – inżynier kontraktu

Termin rozpoczęcia robót planowany jest na miesiąc sierpień br., natomiast przewidywany termin zakończenia prac to listopad 2014r.

Obowiązek przebudowy jazu został nałożony na PWiK Sp. z o.o. decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla z 2003r. zobowiązującą do wykonania urządzenia umożliwiającego migrację ryb przy jazie stałym na rzece San w km 168 + 850. Wnioskodawcą był Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Przemyślu.
 

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 23-07-2012 14:53
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:14