10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przystanek przy ul. Bpa Glazera nie zmienia lokalizacji


Została podjęta decyzja w sprawie przystanku przy ul. Bpa Glazera w Przemyślu. Przystanek nie zmieni swojej lokalizacji.
Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa wyraziła zgodę na obniżenie stawki za dzierżawę gruntu, na którym zlokalizowany jest przystanek przy ul. Bpa Glazera tj.  zamiast 4 ,00 zł netto za 1 m2 miesięcznie stawka wyniesie 1 zł  netto. Umowa dzierżawy w tej sprawie zostanie podpisana w najbliższą środę tj. 25 lipca br. Miasto będzie dzierżawić od Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej grunt o powierzchni 120 m2

Wejście w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym, było przyczyną zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu (z dnia 29 grudnia 2012r.) określającej m.in. przystanki komunikacyjne, warunki i zasady korzystania z nich. Ta zmiana spowodowała, że dotychczas zarządzane przez MZK Sp. z o.o. przystanki, zostały przejęte przez Gminę Miejską Przemyśl, co pośrednio stało się źródłem problemu z przystankiem przy ul. Bpa Glazera.

W wyniku prowadzonych negocjacji udało się ustalić warunki, na które mogły przystać zarówno Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa jak i Gmina Miejska Przemyśl.

Opublikował:  | Data publikacji: 23-07-2012 12:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:13