1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

odprawy dla nauczycieli 2012

…………………………………………………………

( nazwa szkoły)

 

Informacja o kosztach odpraw dla nauczycieli w 2012 roku:

a) zwalnianych w trybie art. 20 KN ,

b) przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN

 

 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Stopień awansu zawodowego nauczyciela

Podstawa prawna zwolnienia nauczyciela (art. KN)

Kwota odprawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie konieczności zwolnienia nauczycieli i wypłaty odpraw:

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                                                                ………………………………….

                  (data)                                                                                      (dyrektor jednostki)

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl