4.9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

odprawy dla nauczycieli 2012

…………………………………………………………

( nazwa szkoły)

 

Informacja o kosztach odpraw dla nauczycieli w 2012 roku:

a) zwalnianych w trybie art. 20 KN ,

b) przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN

 

 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Stopień awansu zawodowego nauczyciela

Podstawa prawna zwolnienia nauczyciela (art. KN)

Kwota odprawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie konieczności zwolnienia nauczycieli i wypłaty odpraw:

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                                                                ………………………………….

                  (data)                                                                                      (dyrektor jednostki)