Samorząd zapłaci mniej o 330 tys. zł za energię elektryczną

Pod koniec ubiegłego roku utworzona została tzw. Grupa Zakupowa energii elektrycznej dla Urzędu Miejskiego w Przemyślu. W jej skład weszły 63 jednostki: wydziały Urzędu realizujące zadania gminy, jednostki oświatowe, placówki opiekuńcze z terenu miasta, placówki kulturalno - oświatowe, spółki miejskie oraz jednostki realizujące zadania z zakresu drogownictwa i usług komunalnych. Przeprowadzona została analiza zawartych przez te jednostki umów sprzedaży energii elektrycznej, a na jej podstawie opracowano zbiorczą informację nt. stosowanych taryf i zużycia energii elektrycznej w 2012 roku i I -szym półroczu 2011r.

Powstała Grupa Zakupowa po zapoznaniu się z ofertami obecnymi na rynku podjęła negocjacje z aktualnym sprzedawcą energii, tj. PGE Obrót S.A. w Rzeszowie. Przedstawiona przez firmę oferta została przyjęta przez uczestników Grupy, co umożliwiło podpisanie w dniu 4 lipca br. stosownego porozumienia. W imieniu Grupy Zakupowej podpisał je Zastępca Prezydenta Wojciech Błachowicz, a w imieniu PGE Obrót S.A. Wiceprezes Zarządu Paweł Prządka.

W wyniku prowadzonych negocjacji uzyskano niższe ceny energii - procentowo od 0, 68% do 38, 54%, a porozumienie obowiązuje od 1 lipca 2012 do 31 grudnia 2013 roku.

Przeprowadzona analiza prognozy zużycia i oszczędności energii elektrycznej za okres od 01.07.2012 do 31.12.2013 wykazała, iż szacunkowo oszczędności wyniosą blisko 330 tys. zł .

 

 

 

JPGNULL (507,16KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 14-07-2012 11:18 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-02-2013 11:13

Na skróty