4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Projekt Barwy Podkarpacia – edycja 2012 r., krótka informacja wraz z harmonogramem

Projekt ma na celu przygotowanie oraz przeprowadzenie konkursu malarskiego pt. Barwy Podkarpacia. Tematem konkursu malarskiego jest przedstawienie regionu Podkarpacia jako malowniczego zakątka pełnego wspaniałych krajobrazów, architektury, nieskazitelnej przyrody i kulturowej wielobarwności, zaprezentowanie jego historii i tradycji we wszystkich kolorach pór roku. Konkurs malarski pozwoli odkryć młode talenty artystyczne oraz umocni poczucie tożsamości regionalnej wśród dzieci i młodzieży. Zadanie skierowane jest do dzieci, młodzieży i studentów uczących się na terenie województwa podkarpackiego z następujących placówek oświatowych: 

  • szkoły podstawowe    – uczniowie klas 1 – 6
  • gimnazja                      – uczniowie klas 1 - 3
  • szkoły średnie             – uczniowie liceów, techników i innych    
  • uczelnie wyższe         – studenci uczelni wyższych do 24 roku życia

Wskazani adresaci będą nadsyłać prace malarskie stanowiące ilustrację tematu konkursu wraz z krótkim opisem sytuacji, zdarzenia, obiektu, który przedstawiają. Do konkursu dopuszczone będą prace wykonane we wszystkich technikach, jak np. ołówek, kredki, pastele, farby olejne, wyklejanka itp. Spośród nadesłanych prac wyłonione zostaną najpiękniejsze, które wraz z opisem, zaznaczeniem imienia i nazwiska autora, wieku oraz placówki oświatowej, do której uczęszcza autor, zostaną wydane w formie pocztówek okolicznościowych pod hasłem Pocztówka z Podkarpacia, limitowanego kalendarza na 2013 rok jako barwne reprodukcje nagrodzonych prac oraz zakładek do książek. Uwieńczeniem tak cennego wydarzenia kulturalnego w regionie będzie zorganizowana przez Fundację Podkarpacka Akademia Rozwoju Druga Podkarpacka Gala Młodych Artystów, w czasie której nastąpi uroczyste wręczenie nagród autorom zwycięskich prac w obecności zaproszonych gości - przedstawicieli regionalnej i lokalnej władzy, świata kultury, polityki oraz mediów. Podczas gali zostanie przeprowadzona aukcja zwycięskich prac, z której dochód zostanie przeznaczony na cele społeczne. Zorganizowana zostanie również plenerowa wystawa pokonkursowa w Rynku Głównym miasta Rzeszowa. Na zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest przygotowanie materiałów prasowych podsumowujących zrealizowane zadanie. Reprodukcje zwycięskich prac rozesłane będą do Prezydentów wszystkich krajów Unii Europejskiej, a także czołowych reprezentantów sfery publicznej i gospodarczej w Polsce. Także władze publiczne zostaną zaproszone do promocji zwycięskiego regionu poprzez nabycie od fundacji reprodukcji prac malarskich.Projekt konkursu malarskiego pt. Barwy Podkarpacia realizowany będzie w okresie od czerwca do października 2012 r.  Działania w ramach realizacji projektu mają na celu przygotowanie oraz przeprowadzenie konkursu malarskiego, wydanie reprodukcji prac zwycięskich w postaci kalendarza na 2013 rok, zakładek do książek i pocztówek okolicznościowych oraz organizację Drugiej Podkarpackiego Gali Młodych Artystów, a także plenerowej wystawy pokonkursowej w Rynku Głównym miasta Rzeszowa.

Działanie I: Przygotowanie konkursu                                    -           15.06.2012 – 02.07.2012
Działanie II: Promocja                                                              -           15.06.2012 – 02.10.2012
Działanie III: Nadsyłanie i wybór zwycięskich prac             -           02.07.2012 – 31.08.2012
Działanie IV: Wydanie reprodukcji prac w postaci kalendarza na 2013 rok, pocztówek i zakładek do książek          -           01.09.2012 – 21.09.2012
Działanie V: Druga Podkarpacka Gala Młodych Artystów  -           21.09.2012
Działanie VI: Plenerowa wystawa pokonkursowa              -           21.09.2012 – 02.10.2012
Działanie VII: Rozesłanie reprodukcji nagrodzonych prac malarskich do Prezydentów wszystkich krajów UE, dystrybucja przez prasę lokalną i Pocztę Polską                -           po 02.10.2012

Opublikował:  | Data publikacji: 09-07-2012 11:55
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 09-07-2012 11:56