7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony wykaz przeznaczonego do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku przy ul. Bibliotecznej 4, położonym na dz. nr 854 w obr. 207.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 16.08.2012 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 05-07-2012 13:46
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 21-08-2012 15:16