6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o uruchomieniu Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że została uruchomiona kolejna edycja programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II.

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte w ramach:
1) obszar A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
2) obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
3) obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
4) obszar D – likwidacja barier transportowych,
5) obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków europejskich,
6) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
7) obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w PFRON Oddział Podkarpacki w Rzeszowie ul. Rejtana 10 tel. (17) 28 39 300 lub w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10a tel. (16) 678 48 86.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10.07.2012 r. w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10a pokój nr 2 (parter).

W załączeniu wniosek o dofinansowanie oraz zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów.

DOTZasady wyboru projektów

DOTWniosek

Opublikował:  | Data publikacji: 05-07-2012 10:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-07-2012 08:26