11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, położonej przy ul. Łukasińskiego 3

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl,  położonej w obrębie 207 m. Przemyśla przy ul. Łukasińskiego 3, oznaczonej jako działka nr 1822/1 o pow. 0,0066 ha, objętej KW Nr PR1P/00095169/4, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
      
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) upływa w dniu 16 sierpnia 2012 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 04-07-2012 12:22
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 21-08-2012 15:15