13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miejskiej  w Przemyślu Nr 207/2008 z dnia 30 października 2008r., Nr 238/2009 z dnia 23 grudnia 2009r. i Nr 247/2010 z dnia 28 października 2010r. informujemy, że projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- „Zasanie I” dla obszaru zawartego  pomiędzy ulicami: Biskupa Jakuba Glazera, Bolesława Śmiałego, Stefana Okrzei, Kazimierza Pułaskiego, Józefa Sułkowskiego i 3 Maja oraz zamkniętymi terenami wojskowymi w Przemyślu,
- „Zasanie II” dla obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Świętego Jana Nepomucena, Biskupa Jakuba Glazera, granicami obowiązującego MPZP „Rycerskie”, ulicami Rzeczną i Wybrzeżem Ojca Świętego Jana Pawła II i obowiązującym MPZP „Oczka Wodne I/05” w Przemyślu,
- „Batorego II” dla obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Stefana Batorego, Jakuba Jasińskiego, Topolową , granicami obowiązujących mpzp: Batorego I”, „Południowo-wschodnia obwodnica miasta Przemyśla” i „Lwowska II” w Przemyślu,
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, będą wyłożone do publicznego wglądu
w dniach od 04.07.2012r. do 25.07.2012r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla, ul. Matejki 1, I piętro, pokój nr 2 w godzinach urzędowania.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach planów odbędą się
w budynku Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Matejki 1, sala narad:
-  „Zasanie I” w  dniu 09.07.2012r., godz. 9:00 - 10:00
-  „Zasanie II” w  dniu 10.07.2012r., godz. 9:00 - 10:00
-  „Batorego II” w dniu 11.07.2012r., godz. 9:00 - 10:00

Projekty uchwał i rysunków dostępne sa na stronie www.brmprzemysl.pl w zakładce "aktualności"

Opublikował:  | Data publikacji: 04-07-2012 09:33
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-07-2012 09:47