17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, położonej przy ul. Leszczyńskiego

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 207 m. Przemyśla, przy ul. Leszczyńskiego, oznaczonej jako działka nr 1853 o powierzchni 0,0301 ha objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00056167/5, przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz posiadacza garażu nr 5.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) upływa w dniu 13 sierpnia 2012 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 03-07-2012 12:57
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-08-2012 14:12