12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Realizacja projektu "Odświeżamy nasze miasta"

 

Realizacja projektu „Odświeżamy nasze miasta” - TOB3CIT(Tobacco Free Cities)

 

Do dnia 30 września 2013 roku na terenie miasta Przemyśla będzie realizowany projekt
pn. „Odświeżamy nasze miasta”, który jest dofinansowany przez Światową Fundację
ds. Walki z Chorobami Płuc oraz Fundację Bloomberga.

 

W dniu 17 listopada 2011r. w Powiatowej Stacji  Sanitarno - Epidemiologicznej w Przemyślu została powołana lokalna koalicja ds. realizacji projektu „Odświeżamy nasze miasta”,
w skład której weszli przedstawiciele: Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Straży Miejskiej w Przemyślu, Komendy Miejskiej Policji
w Przemyślu, Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, Poradni Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu, Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu oraz Miejskiego Domu Kultury w Przemyślu.

 

Celem projektu „Odświeżamy nasze miasta” jest wzmocnienie realizacji ustawy antytytoniowej poprzez egzekwowanie  przestrzegania jej zapisów. Głównym działaniem
w ramach projektu będzie przeprowadzenie kampanii społeczno – informacyjnej
o obowiązujących regulacjach w zakresie miejsc wolnych od dymu tytoniowego
oraz konsekwencjach zdrowotnych używania tytoniu (czynne i bierne palenie).

Grupą docelową, która  ma być objęta działaniami projektu są osoby dorosłe.

Na rok 2012 w ramach realizacji  projektu zaplanowano:

- szkolenia dla strażników miejskich /gminnych i policjantów,

- dystrybucję znaków zakazu palenia do instytucji na terenie Miasta Przemyśla,

- ,,events'” skierowane do  społeczności lokalnej, takie jak : happeningi, konkursy i imprezy dla studentów oraz pikniki rodzinne.

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 02-07-2012 09:05
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-07-2012 09:25