-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonego do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości, położonej przy ul. Kopernika 26

Przemyśl, dnia 18 czerwca 2012 r.              MKL-III.6840.45.2012.AM9


OGŁOSZENIE
 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony wykaz przeznaczonego do oddania w użytkowanie wieczyste  w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl udziału w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej podwórko dla budynku przy ul. Kopernika 26 w Przemyślu oznaczonej jako działka nr 281 o pow. 0,0850 ha w obr. 207 objętej KW Nr PR1P/00082436/3.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 07.08.2012 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 26-06-2012 15:28
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-08-2012 14:12