4.9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Węgierskiej

MKL-III.6840.4.2012.GC4                                Przemyśl, dnia 22 czerwca 2012 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje,

że w dniu 18 lipca 2012 r. o godz. 830 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej, udziału stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, wynoszącego 3/32 niewydzielonych części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 401 o pow.0,3268 ha i działka nr 402 o pow. 0,0386 ha obie w obrębie 204 m. Przemyśla, położonej przy ul. Węgierskiej.

  • Cena sprzedaży ustalona została na kwotę 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl