4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Etapy wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia SZJ

 

OKK.0146.9.2013

 

 

 

SYSTEM ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ

w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

odpowiadający wymaganiom normy ISO 9001:2008

  

Rok 2010 - Etap wdrażania

 

Lp.

 

 

Nr zarządzenia

 

Dotyczy

 

 

z dnia

 

zmienione

zarządzeniem

1

373/10

wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) zgodnie z normą ISO 9001:2008 w urzędzie Miejskim w Przemyślu, powołania Pełnomocnika
do spraw SZJ oraz powołania
i ustalenia składu i zadań Zespołu
do spraw wdrożenia SZJ (obowiązujące)

 

30.12.2010r.

168/2011

255/2011

180/2012

320/2012

    7/2013

70/2013

 

 

Rok 2011 - Etap wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia

Lp.

 

Nr zarządzenia

 

Dotyczy

 

 

z dnia

 

zmienione

zarządzeniem

2

22/2011

ustalenia Polityki Jakości
w urzędzie (obowiązujące)

 

02.02.2011r.

196/2011

3

168/2011

zmiany zarządzenia (373/10)
w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) zgodnie
z normą ISO 9001:2008
w urzędzie Miejskim
w Przemyślu, powołania Pełnomocnika do spraw SZJ oraz powołania i ustalenia składu i zadań Zespołu
do spraw wdrożenia SZJ (obowiązujące)

 

09.06.2011r.

 

4

193/2011

powołania auditorów wewnętrznych
ds. SZJ (obowiązujące)

 

08.07.2011r.

473/2011

198/2012

324/2012

451/2012

  97/2013

146/2013

304/2013

5

196/2011

zmiany zarządzenia (22/2011)
w sprawie ustalenia Polityki Jakości
w urzędzie (obowiązujące)

11.07.2011r.

 

6

246/2011

wprowadzenia Księgi Jakości – wydanie I

(nieobowiązujące – od dnia 30.08.2012r.)

26.07.2011r

181/2012

7

wprowadzenia:

- Procesów i Podprocesów Głównych

- Procesów i Podprocesów Wspomagających

(nieobowiązujące – od dnia 30.08.2012r.)

26.07.2011r

 

 

8

 

19 września 2011r. - Przyznanie CERTYFIKATU ISO 9001:2008

zakres certyfikacji: „świadczenie usług dla klientów w ramach zadań publicznych realizowanych przez urząd”

Ważność certyfikatu do dnia 18 września 2014 roku

 

9

255/2011

zmiany zarządzenia (373/10) w sprawie wdrożenia SZJ, powołania Pełnomocnika
ds. SZJ oraz powołania
i ustalenia składu i zadań Zespołu
ds. wdrożenia SZJ (m.in. powołanie koordynatora ds. SZJ)

(obowiązujące)

 

28.07.2011r.

 

10

473/2011

zmiany zarządzenia (193/2011) 
w sprawie powołania auditorów wewnętrznych
ds. SZJ
(obowiązujące)

 

28.12.2011r.

 

 

 

Rok 2012- Etap funkcjonowania i doskonalenia

 

Lp.

 

Nr zarządzenia

 

 

Dotyczy

 

 

z dnia

 

zmienione

zarządzeniem

1

175/2012

wprowadzenia Księgi definicji SZJ  (obowiązujące)

 

11.06.2012r.

303/2013 

2

180/2012

zmiany zarządzenia (373/10)
w sprawie wdrożenia SZJ, powołania Pełnomocnika ds. SZJ oraz powołania i ustalenia składu
i zadań Zespołu ds. wdrożenia SZJ (dot. zadań koordynatora ds. SZJ) (obowiązujące)

 

19.06.2012r.

 

3

181/2012

zmiany zarządzenia (246/2011) w sprawie  wprowadzenia Księgi Jakości (dot. wykreślenia z KJ procedur systemowych)

(nieobowiązujące
od dnia 30.08.2012r.)

 

19.06.2012r.

 

4

182/2012

zatwierdzenia (nowych) Procedur Systemowych (obowiązujące)

 

19.06.2012r.

 

5

198/2012

zmiany zarządzenia (193/2011) 
w sprawie powołania auditorów wewnętrznych ds. SZJ (obowiązujące)

 

26.06.2012r.

 

6

320/2012

zmiany zarządzenia (373/10)
w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) zgodnie
z normą ISO 9001:2008 w urzędzie Miejskim w Przemyślu, powołania Pełnomocnika do spraw SZJ oraz powołania i ustalenia składu i zadań Zespołu do spraw wdrożenia SZJ (obowiązujące)

 

13.08.2012r.

 

7

324/2012

zmiany zarządzenia (193/2011) 
w sprawie powołania auditorów wewnętrznych ds. SZJ (obowiązujące)

 

13.08.2012r.

 

8

346/2012

w sprawie zatwierdzenia „PG - 1 Realizacja zadań/usług” (obowiązujące)

30.08.2012r.

492/2012

9

347/2012

w sprawie zatwierdzenia „PG - 2 Opracowywanie i realizacja strategii, programów, planów” (obowiązujące)

 

30.08.2012r.

493/2012

10

348/2012

w sprawie zatwierdzenia „PW - 1 Komunikacja z klientem” (obowiązujące)

 

30.08.2012r.

494/2012

 

11

349/2012

w sprawie zatwierdzenia „PW - 2 Zarządzanie zasobami” (obowiązujące)

 

30.08.2012r.

495/2012

12

350/2012

w sprawie zatwierdzenia „PW – 3 Zakupy dostaw, usług i robót budowlanych” (obowiązujące)

 

30.08.2012r.

 

13

352/2012

w sprawie wprowadzenia II wydania Księgi Jakości (obowiązujące)

 

30.08.2012r.

 

14

451/2012

zmiany zarządzenia (193/2011) 
w sprawie powołania auditorów wewnętrznych ds. SZJ (obowiązujące)

 

15.11.2012r.

 

15

492/2012

zmiany zarządzenia (346/2012) 
w sprawie zatwierdzenia PG – 1 Realizacja zadań/usług (obowiązujące)

 

06.12.2012r.

 

16

493/2012

zmiany zarządzenia (347/2012) 
w sprawie zatwierdzenia PG – 2 Opracowanie i realizacja strategii, programów i planów (obowiązujące)

 

06.12.2012r.

 

17

494/2012

zmiany zarządzenia (348/2012) 
w sprawie zatwierdzenia PW – 1 Komunikacja z klientem (obowiązujące)

 

06.12.2012r.

 

18

495/2012

zmiany zarządzenia (349/2012) 
w sprawie zatwierdzenia PW – 2 Zarządzanie zasobami (obowiązujące)

06.12.2012r.

 

 

 

Rok 2013- Etap funkcjonowania i doskonalenia

 

Lp.

 

Nr zarządzenia

 

 

Dotyczy

 

 

z dnia

 

zmienione

zarządzeniem

1

7/2013

zmiany zarządzenia (373/10)
w sprawie wdrożenia SZJ, powołania Pełnomocnika ds. SZJ oraz powołania
i ustalenia składu i zadań Zespołu ds. wdrożenia SZJ (dot. powołania nowego Pełnomocnika ds. SZJ) (obowiązujące)

 

10.01.2013r.

 

2

70/2013

zmiany zarządzenia (373/10)
w sprawie wdrożenia SZJ, powołania Pełnomocnika ds. SZJ oraz powołania
i ustalenia składu i zadań Zespołu ds. wdrożenia SZJ (dot. powołania Pełnomocnika ds. SZJ – Dyrektora Generalnego urzędu) (obowiązujące)

 

04.03.2013r.

 

4

97/2013

zmiany zarządzenia (193/2011) 
w sprawie powołania auditorów wewnętrznych ds. SZJ (obowiązujące)

 

29.03.2013r.

 

5

146/2013

zmiany zarządzenia (193/2011) 
w sprawie powołania auditorów wewnętrznych ds. SZJ (obowiązujące)

 

10.05.2013r.

 

6

303/2013

zmiany zarządzenia (175/2012) 
w sprawie wprowadzenia Księgi definicji SZJ  

(obowiązujące)

 

30.07.2013r.

 

7

304/2013

zmiany zarządzenia (193/2011) 
w sprawie powołania auditorów wewnętrznych ds. SZJ (obowiązujące)

31.07.2013r.

 

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 21-06-2012 15:06
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-09-2014 14:53