14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości i udziału w nieruchomości przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje,

że w dniu 20 czerwca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00051287/7, położonej w obrębie 205 m. Przemyśla, oznaczonej jako:

 - działka nr 1125/2 o powierzchni 0,0433 ha wraz z udziałem 1/4 niewydzielonych części w działce nr 1125/1 o powierzchni 0,1001 ha w obrębie 205, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 1124  w obrębie 205 m. Przemyśla, o godz. 900.
Cena sprzedaży ustalona została na kwotę 112 000,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych, 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).

 - udziału wynoszącego 1/4 niewydzielonych części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętej KW Nr PR1P/00051287/7 oznaczonej jako działka nr 1125/1 o powierzchni 0,1001 ha w obrębie 205 na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 1107 w obrębie 205 m. Przemyśla, godz. 930.
Cena sprzedaży ustalona została na kwotę 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych, 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).

Opublikował:  | Data publikacji: 19-06-2012 14:45
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-06-2012 10:13