Nowy Konsul Honorowy Ukrainy w Przemyślu

We wtorek 6 czerwca br. odbyło się uroczyste otwarcie Konsulatu Honorowego Ukrainy w Przemyślu. Podczas oficjalnej części uroczystości w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie Ministrowie Spraw Zagranicznych Ukrainy i Polski – Kostiantyn Hryszczenko i Radosław   Sikorski – dokonali  wręczenia listów komisyjnych oraz exequatur Panu Aleksandrowi Baczykowi Konsulowi Honorowemu Ukrainy w Przemyślu. W uroczystości wzięli udział również Markijan Malski Ambasador Ukrainy w Polsce oraz Henryk Litwin Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, Konsulowie Generalni, Konsulowie Honorowi Ukrainy z różnych polskich miast, przedstawiciele samorządu województwa, organizacji społecznych oraz lokalni samorządowcy. Ważnym punktem uroczystości było podpisanie przez Ministrów międzynarodowej umowy o zniesieniu opłat za wydawanie wiz krajowych.
Radosław Sikorski Minister Spraw Zagranicznych RP gratulując Konsulowi nominacji poinformował również o ważnych decyzjach jakie zapadły tego dnia w Gabinecie Ministrów  Ukrainy, dotyczących przekazania mniejszości polskiej siedziby dla Domu Polskiego we Lwowie. W oficjalnych wystąpieniach niejednokrotnie padały słowa o potrzebie stałego zacieśniania polsko-ukraińskich relacji i budowania wspólnej przyszłości. Konsulat z pewnością pomoże w tych działaniach mówił Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla. Aleksander Baczyk Konsul Honorowy Ukrainy w Przemyślu podziękował wszystkim, którzy go wspierają w podejmowanych wyzwaniach na rzecz budowy dobrosąsiedzkich stosunków w różnych dziedzinach życia.
Siedziba Konsulatu Honorowego Ukrainy mieści się w Przemyślu, przy ul. Nestora 8. Bieżące informacje na temat działalności placówki znajdą Państwo również na stronie internetowej: www.konsulat-ukraina.pl.

JPGWażnym punktem uroczystości było podpisanie przez Ministrów międzynarodowej umowy o zniesieniu opłat za wydawanie wiz krajowych.(fot. D. Delmanowicz) (419,04KB)

JPGKonsulat z pewnością pomoże w tych działaniach - mówił Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla. (fot. B. Krajewski) (531,97KB)

JPGWręczenie exequatur przez Radosława Sikorskiego Ministra Spraw zagranicznych RP - Panu Aleksandrowi Baczykowi Konsulowi Honorowemu Ukrainy w Przemyślu (fot. B. Krajewski) (524,11KB)

JPGRadosław Sikorski Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej podczas uroczystości w Krasiczynie.(fot. D. Delmanowicz) (470,46KB)

JPGNowy Konsul Honorowy Ukrainy w Przemyślu (fot. D. Delmanowicz) (665,46KB)

JPGAleksander Baczyk Konsul Honorowy Ukrainy w Przemyślu podziękował wszystkim, którzy go wspierają w podejmowanych wyzwaniach na rzecz budowy dobrosąsiedzkich stosunków w różnych dziedzinach życia. (fot. B. Krajewski) (460,92KB)

JPGMarkijan Malski - Ambasador Ukrainy w Polsce (fot. D. Delmanowicz) (558,15KB)

JPGWażnym punktem uroczystości było podpisanie przez Ministrów międzynarodowej umowy o zniesieniu opłat za wydawanie wiz krajowych. (fot. B. Krajewski) (617,82KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 15-06-2012 11:13 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-02-2013 11:12

Na skróty