8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o rokowaniach na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Rodziewiczówny 16

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
informuje,

że w dniu 20 czerwca 2012 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 sala nr 19, odbędą się rokowania na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 202 m. Przemyśla przy ul. Rodziewiczówny 16, oznaczonej jako działka nr 2514 o pow. 0,0140 ha objętej księgą wieczystą nr PR1P/00031245/5, na rzecz stowarzyszenia - Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą we Wrocławiu. 

  • Cena sprzedaży nieruchomości ustalona została na kwotę 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące, 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
Opublikował:  | Data publikacji: 13-06-2012 12:00
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-06-2012 10:13