Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, położonej przy Wyb. Piłsudskiego

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy Wyb. Marszałka Józefa Piłsudskiego, oznaczonej jako zabudowana działka nr 1778 o powierzchni 0,2303 ha oraz niezabudowane działki nr 1779 o powierzchni 0,0889 ha, nr 1780 o powierzchni 0,0181 ha, nr 1783 o powierzchni 0,0008 ha wszystkie w obrębie 205 m. Przemyśla i działka nr 219 o powierzchni 0,1158 ha w obrębie 206 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00063979/2, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej w trybie art. 204 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) upływa 24 lipca 2012 r.

Opublikował(a):  Data publikacji: 13-06-2012 11:50 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 14-08-2012 14:12

Na skróty