1.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przypominamy o naszej ankiecie dotyczącej zmiany sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi

Jeszcze do 6 grudnia na naszej stronie internetowej można wypełnić ankietę badającą stopień znajomości nowych regulacji prawnych dotyczących zarządzania odpadami komunalnymi oraz preferencje mieszkańców miasta w zakresie możliwych do zastosowania rozwiązań. Państwa opinia będzie dla nas dużą pomocą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, dlatego zależy nam, aby do badania przystąpiła jak największa liczba mieszkańców. Serdecznie zapraszamy do jej wypełnienia!

ANKIETA - TUTAJ >>>

Zmiana sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi powoduje konieczność wprowadzenia nowych zasad, które najpóźniej od 1 lipca 2013r. obowiązywać będą wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Przemyśla. Gminy staną się właścicielami odpadów komunalnych, zobowiązanymi do właściwego ich zagospodarowania. W drodze przetargu, wyłonią przedsiębiorcę, który na podstawie zawartej z nimi umowy, odbierał będzie od mieszkańców zmieszane i selektywnie zebrane odpady komunalne. W zamian, właściciele nieruchomości zobowiązani będą ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami.

Prezydent Miasta Przemyśla, kieruje do Państwa anonimową ankietę mając nadzieję, że zechcecie Państwo m.in. tą drogą wyrazić swoje zdanie, przedstawić opinie i preferencje dotyczące nowych, możliwych do zastosowania rozwiązań.

Odpowiedzi na zadane pytania należy udzielić poprzez postawienie znaku X w odpowiedniej kratce lub wpisanie swojego stanowiska w danej kwestii.

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl