9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Biblioteczka Oświaty Samorządowej

Informujemy, że w ramach projektu systemowego "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, zespół projektowy UW przygotował Biblioteczkę Oświaty Samorządowej. 

Biblioteczka Oświaty Samorządowej to seria sześciu publikacji przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Obejmuje główne obszary zarządzania oświatą przez gminy, powiaty i województwa: 

- Strategie oświatowe pod redakcją Anthony’ego Levitasa,

- Zarządzanie oświatą, pod redakcją Mikołaja Herbsta  

- Finansowanie oświaty, pod redakcją Mikołaja Herbsta

- Edukacja przedszkolna, pod redakcją Pawła Swianiewicza

- Informacje oświatowe, pod redakcją Jana Herczyńskiego

- Wskaźniki oświatowe, Jan Herczyński 

Biblioteczka ma służyć ułatwieniu samorządom diagnozowania problemów oświaty oraz zachęceniu do odpowiedzialnego i strategicznego myślenia o prowadzonych szkołach i placówkach. Poszczególne tomy Biblioteczki zostaną przesłane nieodpłatnie do wszystkich JST w kraju (dwa z nich zostały już wysłane). Wersje elektroniczne publikacji zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu: 

 

Interdyscyplinarne Centrum  Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Uniwersytet Warszawski
www.icm.edu.pl
ul. Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa

 

Opublikował:  | Data publikacji: 01-06-2012 14:59
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-04-2013 08:41