Euroregion Karpacki zaprasza ma szkolenie.

W dniach 4 - 29 czerwca br. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska przeprowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Funduszy Grantowych współfinansowanych ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie projektu "Alpejsko - Karpacki Most Współpracy".

W I edycji projektu przeprowadzony zostanie nabór w zakresie dwóch funduszy:

 

  • Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu - przeznaczonego dla osób prowadzących działalność gospodarczą, mikro, małych i średnich przedsiębiorców - kwota przeznaczona na dotację to 534 950, 00 CHF,

 

  • Funduszu Study Tour - przeznaczonego dla organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego - kwota przeznaczona na dotację to 374 465, 00 CHF.

 

W związku z tym Stowarzyszenie zaprasza potencjalnych Wnioskodawców na szkolenia poświęcone tej tematyce. Podczas spotkania uzyskają Państwo informacje dotyczące zakresu projektów i możliwości wnioskowania w ramach poszczególnych funduszy. Nie zabraknie również informacji dotyczących wypełniania wniosku oraz czasu na odpowiedzi na Państwa pytania. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Karpackiego Centrum Współpracy Gospodarczej i Produktu Regionalnego, Biuro Wdrażania Funduszy Grantowych w Rzeszowie, Rynek 16, pod tel. 17 852 52 05 lub e-mail: ,  www.alp-carp.com

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu proszę nadesłać e-mailem na adres lub telefonicznie 17 852 52 05

 

Program szkolenia 
5 czerwca, Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl
Szkolenia dla Wnioskodawców z powiatów:
przemyskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, jarosławskiego, lubaczowskiego

 

Program spotkania: Fundusz Study Tour - przeznaczony dla organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego

 

11.00 – 11.15

Rejestracja uczestników szkolenia

11.15 – 11.30

Rozpoczęcie szkolenia/ Prezentacja założeń projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”

11.30 – 12.00

Prezentacja celu i zakresu pomocy w ramach  Funduszu Study Tour

12.00 – 12.15

Przerwa kawowa

12.15 – 13.00

Omówienie zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Study Tour

13.00 – 13.30

Pytania i odpowiedzi


Program spotkania: Fundusz Promocji Lokalnego Eksportu - przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą, mikro, małych i średnich przedsiębiorców

 

14.30 – 14.45

Rejestracja uczestników szkolenia

14.45 – 15.00

Rozpoczęcie szkolenia/ Prezentacja założeń projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”

15.00 – 15.30

Prezentacja celu i zakresu pomocy w ramach Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu

15.30 – 15.45

Przerwa kawowa

15.45 – 16.30

Omówienie zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu

16.30 – 17.00

Pytania i odpowiedzi

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 31-05-2012 14:39 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-02-2013 11:12

Na skróty