8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XVI Festiwal Przemyska Wiosna Poetycka - "Rozczytany Przemyśl"

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek" zaprasza do udziału w XVI Festiwalu Przemyska Wiosna Poetycka "Rozczytany Przemyśl". 

W ciągu dwóch dni, 31 maja i 1 czerwca, zobaczymy:

 

31 maja 2012 (czwartek)

 

„Piwnica Artystyczna pod Niedźwiadkiem” - godz. 19.00

Uroczyste otwarcie XVI Przemyskiej Wiosny Poetyckiej

Wieczór poetycko-muzyczny Miłość Zwyczajnym Jest Cudem z udziałem poetów Józefa Barana, Adama Ziemianina oraz śpiewającego aktora Andrzeja Słabiaka

Wystawa malarstwa Po słonecznej stronie autorstwa Dominiki Paczkowskiej

 

1 czerwca 2012 r. (piątek)


„Piwnica Artystyczna pod Niedźwiadkiem”  - godz. 12.00 - 16.00

Rozczytany Przemyśl  

Otwarte spotkania z poetami

Prelekcja Sieć, a książka

 Akcja Widzę, więc czytam - bezpłatne badanie wzroku

 

Przemyska BibliotekaPubliczna, ul Słowackiego 15

Kiermasz Magicznej Wyobraźni - książki dla dzieci, wymiana książek przeczytanych, wymiana zabawek, zabawy plastyczne i literackie.

 

Schody Rycerskie, godz.16.00 

Przemyślanie Czytają bajki dla dzieci

 

„Piwnica Artystyczna pod Niedźwiadkiem”, godz. 16.00 - 18.00 

Sesja literacka Wisława Szymborska 

Prezentacja 36 numeru pisma literackiego Nowa Okolica Poetów  w nowej szacie graficznej

 

Schody Rycerskie (w razie niepogody „Piwnica Artystyczna pod Niedźwiadkiem")

 

godz. 19.30 Wieczór poetycko-muzyczny w wyk. uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Przemyślu

godz. 20.00 Noc Poetów – poeci prezentują swoje wiersze

Koncert Poezja w muzyce w wyk. zespołu Dusza we mgle

 

 

WSTĘP WOLNY

Organizator: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Uczestnicy XVI Przemyskiej Wiosny Poetyckiej:

Józef Baran urodził się 17 stycznia 1947 w Borzęcinie k. Tarnowa - poeta. Ukończył technikum górnicze w Wałbrzychu oraz filologię polską w WSP w Krakowie. Debiutował w 1969 na łamach tygodnika „Życie Literackie”. Jego poezję odkrył Artur Sandauer. Od 1975 w dziennikarstwie, m.in. redaktor naczelny tygodnika „Wieści”, obecnie pracuje w „Dzienniku Polskim”. Jego wiersze były inspiracją m.in. dla „Starego Dobrego Małżeństwa” i Elżbiety Adamiak. Tłumaczone były na kilkanaście języków, m.in. angielski, hebrajski, niemiecki, czeski, rosyjski.

Jerzy Janusz Fąfara urodził się 1 września 1956 roku w Rzeszowie. Wykształcenie wyższe prawnicze (dyplom w 1981 roku UMCS w Rzeszowie), podyplomowe studium dziennikarskie przy Uniwersytecie Warszawskim organizowane przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w Warszawie – rok 1984. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki – dwuletnie stypendium w Instytucie im. Gorkiego w Moskwie wydział prozy, 1987–1989. Poeta, prozaik, scenarzysta. Jest autorem wielu słuchowisk publikowanych na antenach radiowych w całym kraju i w programie I PR.

Krzysztof Karasek - poeta, eseista, krytyk literacki. Urodził się 19 lutego 1937 roku w Warszawie, syn artysty plastyka Romana Karaska. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim (filozofię) oraz na Akademii Wychowania Fizycznego (osiągał dobre wyniki w skoku o tyczce). Jego debiut prasowy miał miejsce w roku 1966 na łamach miesięcznika „Poezja”. W latach 1967-1971 należał do zespołu redakcyjnego czasopisma „Orientacje”. Później, do 1978 pracował w miesięczniku „Nowy Wyraz”, a w okresie 1983-1993 w miesięczniku „Literatura”. W roku 2008 otrzymał nagrodę Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych „Książka Lata 2008” za tomik poezji „Autostrady i konie”. W lutym 2009 został uhonorowany Nagrodą Literacką im. Władysława Reymonta za całokształt twórczości.

Ryszard Krynicki urodził się 28 czerwca 1943 roku w Sankt Valentin w Austrii (Lager Wimberg – obóz pracy, do którego zostali zesłani rodzice poety). Szkołę średnią ukończył w Gorzowie Wielkopolskim (II LO), później, w latach 1961-66, studiował filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Długi okres swojego życia spędził w Poznaniu, obecnie, od 1998 roku, mieszka i pracuje w Krakowie. W latach siedemdziesiątych oraz osiemdziesiątych związany z opozycją, za co w latach 1976-1980 został ocenzurowany. Zadebiutował w roku 1968 tomikiem „Pęd pogoni, pęd ucieczki”. W latach 1978 - 1981 był współpracownikiem „Zapisu”. Tłumacz poezji niemieckiej. Jest laureatem Nagrody Fundacji im. Kościelskich i Nagrody Polskiego PEN Clubu. W 2008 roku został laureatem Nagrody ‘Kamień”, przyznawanej podczas Lubelskiego Festiwalu „Miasto Poezji”.

Krzysztof Lisowski urodził się 2 sierpnia 1954 roku w Krakowie, poeta, krytyk literacki. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Debiutował jako poeta w roku 1972 na łamach „Życia Literackiego”. Od 1977 roku pracuje w Wydawnictwie Literackim, jest członkiem redakcji miesięcznika „Kraków” oraz współpracownikiem kilku pism ( „Kresy”, „Nowe Książki”). Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN-Clubu. W latach 1999-2000 członek Komisji Kwalifikacyjnej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wykładowca w szkole „creative Whiting” Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pisywał felietony i omówienia książek do „Megaronu”, „Życia”, „Rzeczypospolitej”. Współredagował „Dekadę Literacką” (1990-2005). Laureat wielu nagród w Polsce i za granicą.

Andrzej Mazur urodził się w roku 1952. Poeta, filozof, teoretyk poezji, eseista. Twórca Poezji Sieciującej /Networking Poetry, Surfing Composition/. Bloger - pod nickiem „publicysta” prowadzi od 2007 roku blog „Świat jako teatr”. Założył i prowadzi jako redaktor naczelny czasopisma internetowe: „Poetry&Paratheatre” - jedyny w Polsce półdziennik artystyczny: sztuka, eseistyka, pieśni protestu, społeczeństwo, e-world; „LabPoetry:NetForms” - dokumentacja awangardowej sztuki internetowej XXI wieku, tzw. Form Sieciujących; „instytut parateatru” - idee, teoria i metody parateatru. W roku 1975 odbył staż parateatralny w międzynarodowej grupie w Instytucie Aktora Teatr Laboratorium Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Uczestnik Uniwersytetu Poszukiwań Teatru Narodów pod patronatem UNESCO we Wrocławiu. W latach 1976-1978 reżyser i aktor parateatralnego zespołu „warsztat” Teatru Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W roku 1977 debiut poetycki w lubelskim czasopiśmie kulturalnym „Kamena”.

Jacek Napiórkowski urodził się w1966 roku w Rzeszowie. Redaktor Naczelny kwartalnika literackiego „Nowa Okolica Poetów”. Absolwent Nauk Politycznych w  The City University of New York (USA) oraz  Inżynierii Finansowej w University of Hull (Anglia). Poeta, prozaik, tłumacz, redaktor naczelny pisma literackiego „Nowa Okolica Poetów”. Jego utwory literackie oraz komentarze nt. jego twórczości ukazywały się  m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Rzeczpospolitej”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Twórczości”, „Toposie”, „Arkuszu”, „Pracowni”, „Frazie”, w prestiżowym mediolańskim piśmie „Poesia”, a także na antenie II Programu Polskiego Radia i w TVP. Stypendysta Famy 87, laureat I nagrody w konkursie poetyckim „O Dzban Czarnoleskiego Miodu”, laureat Nagrody I stopnia Miasta Rzeszowa. Członek warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Krystyna Rodowska urodziła się 20 kwietnia 1937 r. we Lwowie - poetka, tłumaczka literatury pięknej, krytyk literacki. Absolwentka filologii romańskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje z pismem „Literatura na świecie” od początku jego istnienia (w latach 1979 - 1993 była etatowym redaktorem w dziale hiszpańskojęzycznym). Tłumaczyła i publikowała, w edycjach książkowych i na łamach pism literackich, utwory m. in. Jorge Luisa Borgesa, Vivente Huidobro, Octavio Paza. W 1991 r. otrzymała nagrodę miesięcznika „Literatura na świecie” za przekłady poezji latynoamerykańskiej, w 1996 r. – za przekład powieści Jeana Geneta pt. „Ceremonie żałobne”. W 2005 r. została laureatką nagrody ZAIKS-u za wybitne osiągnięcia w zakresie przekładów z literatur: francusko i hiszpańskojęzycznych. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, ZAiKS-u i Pen Clubu.

Kamil Sipowicz urodził się 23 lipca 1953 roku w Otwocku - historyk filozofii, dziennikarz, poeta, rzeźbiarz i malarz. Członek Akademii Fonograficznej. Tytuł magistra uzyskał na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1974–1979). Studia doktoranckie realizował na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium (1980–1982) i Wolnym Uniwersytecie Berlina (1982–1988). Posiada stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Zajmuje się rzeźbieniem w drewnie i metalu, ceramiką, gobelinami, witrażami, grafiką komputerową, malarstwem (akryl i gwasz). Jest autorem cyklu obrazów "Arki Przymierza", "Bogowie i Archetypy" i "Totemy". Jego prace były wystawiane w Monachium, Berlinie Zachodnim, Krakowie i Warszawie. Publikuje w czasopismach o tematyce muzycznej (Jazz – od 1975, Jazz Forum, Magazyn Muzyczny, Tylko Rock) i filozoficznej (Philosophia Christianae, Życie i myśl, ExLibris(, a także w Playboyu, Polityce, Warsaw Voice, Razem – od 1984 i MAXIE (redaktor naczelny w 1999). W latach 70. XX wieku związany z Galerią Reapssage.

Adam Wiedemann urodził się. 24 grudnia 1967 roku w Krotoszynie - poeta, prozaik, tłumacz, krytyk literacki i muzyczny; laureat Nagrody Kościelskich 1999, trzykrotnie nominowany do nagrody Nike. Laureat Nagrody Literackiej Gdynia 2008 za tom „Pensum”. W 1991 roku ukończył studia na kierunku filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Odrze”, „Zeszytach Poetyckich”, „Kresach”, „Nowym Wieku”, „Czasie Kultury”, „Pro Arte”, „Kursywie” i wielu innych. W swojej twórczości Adam Wiedemann zajmuje się mistyką codzienności, przełamuje konwencje odczytań, ukazując fałsz lekturowych przyzwyczajeń i językowych klisz. Adam Wiedemann przejawiał aktywność artystyczną w wielu różnych kierunkach. Tłumaczył z języków ukraińskiego, słoweńskiego i angielskiego, kilkakrotnie wystawiał też swoje obrazy i rysunki.

Bohdan Zadura urodził się 18 lutego 1945 roku w Puławach - poeta, prozaik, tłumacz i krytyk literacki. Studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim ukończył w 1969 roku. Debiutował w 1962 na łamach miesięcznika „Kamena”. Wieloletni redaktor kwartalnika „Akcent”, od 2004 redaktor naczelny „Twórczości’. Autor przekładów m.in. z angielskiego, ukraińskiego (antologia „Wiersze zawsze są wolne” z 2005 roku) i węgierskiego. Został wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Miasta Puławy (2010). Za tom „Nocne życie” uhonorowany poetycką nagrodą Silesius w kategorii „książka roku”.

Adam Ziemianin urodził się 12 maja 1948 roku w Muszynie – dziennikarz, poeta i autor tekstów. Ukończył Studium Nauczycielskie, studiował filologię polską na UJ. W 1977 rozpoczął pracę jako dziennikarz w piśmie „Kolejarz”, następnie pisał dla gazety „Echo Krakowa” (do 1997 roku). Był dziennikarzem „Gazety Krakowskiej”. Znany jest jako autor tekstów do piosenek śpiewanych przede wszystkim przez: Stare Dobre Małżeństwo i Krzysztofa Myszkowskiego. Debiutował w 1968 roku na łamach „Życia Literackiego” wierszem „Święty Jan z Kasiny Wielkiej”. Prace Adama Ziemianina tłumaczono m.in. na język angielski, niemiecki, rosyjski, włoski. Jest laureatem „Łódzkich Wiosen Poetyckich”, konkursu im. Jana Śpiewaka. W lutym 2006 r., za tom poezji „Makatki” otrzymał Nagrodę Krakowska Książka Miesiąca.

ORAZ

Grażyna Niezgoda - fotografik, krytyk sztuki. Członek ZPAF od 1999 roku. Antykwariusz, biegły sądowy z zakresu sztuki. Dyplom na Uniwersytecie Wrocławskim w 1971 roku. Autorka 20 wystaw indywidualnych z zakresu fotografii – od 1995 roku. Współpracuje z większością polskich periodyków literackich od „Odry” po „Biuro Literackie”. Jej fotogramy znalazły się pośród prezentacji w „Mistrzowie polskiego pejzażu”. Twórczość Grażyny Niezgody była prezentowana w radiu i telewizji. Prace w zbiorach Muzeum Narodowego w Przemyślu, Galerii Sztuki w Przemyślu, Muzeum we Fromborku, ZPAF Warszawa, ZPAF Kielce; w kolekcjach prywatnych w Polsce, Szwajcarii, USA, Anglii i Szwecji i Słowacji. Od 1995 roku Grażyna Niezgoda realizuje projekt „Portret XX/XXI”. Jej prace portretowe są często wykorzystywane w katalogach artystycznych  i tomikach literackich.

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 30-05-2012 15:39
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:13