7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony wykaz przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy ul. Henryka Wieniawskiego 8, usytuowanym na działkach nr 1459 i nr 1458/1 (podwórze) obie w obrębie 205.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 10 lipca 2012 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 29-05-2012 09:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-07-2012 11:14