12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Reja 6 - "Domek Ogrodnika"

MKL-IV.6845.322.2011                                                                                                    Przemyśl, dnia 24 maja 2012 r.

INFORMACJA

W dniu 16 maja 2012 r. przeprowadzony został w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Reja 6, oznaczonej jako działka nr 1280 i część działki nr 1278 obręb 207 oraz część działki nr 252 obręb 206 o łącznym obszarze 0,3600 ha.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego została określona na kwotę 3 853,96 zł (słownie złotych: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy 96/100) plus należny podatek VAT.

W wyznaczonym terminie do dnia 11 maja 2012 r. jedna osoba wpłaciła wadium, lecz nie przystąpiła do przetargu. Jedna osoba wpłaciła wadium po wyznaczonym terminie, i w związku z tym nie została dopuszczona do przetargu. Ze względu na powyższe przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Opublikował:  | Data publikacji: 24-05-2012 15:12
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 01-06-2012 09:14